Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Dr. Makó Klaudia, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Dr. Makó Klaudia adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a http://drmakoklaudia.hu/adatvedelmi-tajekoztato címen.

Dr. Makó Klaudia fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, természetesen azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat. Dr. Makó Klaudia elkötelezett a felhasználók és partnerek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Dr. Makó Klaudia a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A http://drmakoklaudia.hu oldal üzemeltetője adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

 

2. Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Dr. Makó Klaudia

Ügyvéd Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.

Nyt. szám: 36064930 (KASZ)

Adószám: 50238602-1-41

Weblap: http://drmakoklaudia.hu

E-mail: info@webugyved.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés van az adatkezeléssel kapcsolatban, a kérelmet postai úton, vagy e-mailben a fent megadott elérhetőségekre küldhető meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük a kért címre.

Adatfeldolgozás: Könyvelésünket külsős céggel végeztetjük, a könyvelő feladata bevallásaink, beszámolóink és pályázati elszámolásaink elkészítése, benyújtása. A könyvelő különleges adatokat nem kezel, ügyfeleinkről semmiféle adatot nem továbbítunk részére.

Könyvelő neve: Félpengő Kft.

Elérhetősége: Béla Szidónia, e-mail: konyveles@felpengo.hu

Külföldi adattovábbítás: Európai Uniós országba akkor történik adattovábbítás, amikor pályázati támogatásban részesülünk valamilyen más EU-tagállamban székhellyel bíró szervezettől. A továbbított adatok a pályázati beszámolók, pénzügyi adatok és tevékenységi jelentések. Dr. Makó Klaudia ügyfeleiről semmilyen, azonosításra alkalmas adatot nem továbbít, az 3 adattovábbítás kizárólag statisztikai, illetve elszámolási célokat szolgál, egyedi ügyekkel, ügyfelekkel kapcsolatos adatok továbbítása nem történik. Dr. Makó Klaudia Európai Unión kívüli, harmadik országba adatokat esetenként továbbít, abban az esetben, amennyiben támogatónk székhelye EU-n kívüli, harmadik országban van. Szervezetünk ezekről az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

 

3. A kezelt személyes adatok köre

Üzemeltető csak a célhoz szükséges mennyiségű és mértékű személyes adatokat kezeli, ezek az alábbiak:

 • e-mail címek
 • számlázáshoz szükséges adatok weboldal login adatok
 • ügyfelek megkeresései alapján: az ügyfél email címe, az ügyfél által leírt probléma, egyéb, az ügyfél által önkéntesen megadott elérhetőség és más adat. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a megkeresés, segítségkérés során álnevet használjanak, minden ügyfelünket ösztönzünk erre. Ügyvédi megbízás esetén a személyes adatok megadása elkerülhetetlen, ezek azonban ügyvédi titkot képeznek, ahogyan maga a megbízás ténye is!
 • Telefonos megkeresés: a telefonszámokat nem tároljuk, csak kifejezett kérés esetén.
 • ügyvédeknek az Ügyvédi Etikai Szabályzat által előírt adatai (név, székhely, KASZ, adószám, email cím, telefonszám, nyilvántartó kamara, biztosítási adatok).

Üzemeltető a weboldalon nyújtott online szolgáltatások során a fentieken túl az alábbi személyes adatokat kezelheti:

 

a. Szolgáltatásnyújtás során kezelt adatok

 • regisztrációs adatok
 • igénybevett szolgáltatások
 • mérésére szolgáló adatok: mikor, hol, mennyiszer
 • szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egyéb adat (panasz, kizárás)
 • fizetési adatok (Barion, PayPal igénybevétele során szükséges adatok – ezeket rendszerünk nem teljeskörűen kapja meg, az online fizetési rendszerek használata során továbbá ezen rendszerek saját adatvédelmi szabályzatai is hatályosak)
 • elektronikus úton történő segítségnyújtással kapcsolatos adatok, amennyiben a szolgáltatás nem videóhívás útján teljesül

 

b. Munkavállalók, partnerek adatai

 • természetes személyazonosító adatok
 • kifizetések adatai, összege
 • adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyéb adatok
 • teljesítési igazolások

 

c. Technikai adatok

Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

4. Cookie-k (sütik)

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,
 • megkönnyítik a weboldal használatát,
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://drmakoklaudia.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika)

A Webügyvéd weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Üzemeltető információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén, vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 

5. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: A Dr. Makó Klaudia weboldal magán- és vállalati ügyfelek számára nyújt online jogi szolgáltatásokat, ügyvédi tevékenységként, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az adatkezelés célja ennek megfelelően a jogi szolgáltatások teljesítése.

Az igénybevevők adataikat az oldal kapcsolati űrlapján adhatják meg, illetve emailben és telefonon is. Az igénybevevők különleges személyes adatait csak abban az esetben tároljuk, amennyiben ezekre az igénybevett szolgáltatások jellege miatt szükségünk van (pl. nem videóhívásos szolgáltatásra van szüksége az ügyfélnek).

Az adatok megadása, a megadott adatok mennyisége önkéntes, kizárólag az igénybevevő döntésén múlik, hogy a megkeresése során problémájáról milyen saját személyes adatokat ad meg. A felhasználók által a weboldalunkon lefolytatott keresések adatait statisztikai, szolgáltatás javítási célból kezeljük. A keresési adatok anonimizáltak.

A Dr. Makó Klaudia oldalon keresztül jogi szolgáltatásokat nyújtunk. A hatályos jogszabályok figyelembevételével jogi szolgáltatást kizárólag ügyvéd nyújthat.

Az ügyvédi tevékenységre a 2017. évi LXXVIII. törvény, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatai is vonatkoznak (http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/17/1).

 

 

6. Jogalapok személyes adataid felhasználáshoz

Személyes adataid kezelését az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

c) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. Email címedet hírlevél küldésre kizárólag akkor használjuk, amennyiben ehhez külön hozzájárulsz. Ezen hozzájárulásod nem feltétele a jogi szolgáltatásaink igénybevételének, emellett bármikor visszavonható, azaz jogi hírleveleinkről bármikor, egyetlen kattintással leiratkozhatsz.

e) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

f) Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

g) A különleges adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének d) pontja, mely szerint a különleges adatok kezelésére valamely politikai, világnézeti, vallási, vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület, vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik.

h) További, járulékos jogalapok: A rendelkezésünkre álló információt felhasználjuk a Termékeink fejlesztésére, tesztelésére és javítására, beleértve a felmérések és kutatások készítését, továbbá új termékek és funkciók tesztelését és hibaelhárítását.

Hirdetések és más szponzorált tartalmak: a rendelkezésre álló információinkat, beleértve az érdeklődési köreit, magatartásait és kapcsolatait, a hirdetések, ajánlatok és más szponzorált tartalmak kiválasztására és személyre szabására használjuk.

Mérések, elemzések és más üzleti szolgáltatások biztosítása.

A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk fel, hogy segítsünk a hirdetőknek és más partnereknek a hirdetéseik és szolgáltatásaik hatékonyságának és elérhetőségének mérésében, és abban, hogy megértsék, milyen típusú emberek veszik igénybe a szolgáltatásaikat, és az emberek hogyan lépnek kapcsolatba a webhelyeikkel, alkalmazásaikkal és szolgáltatásaikkal.

Kommunikáció

A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk fel, hogy marketinganyagokat küldjünk, kommunikáljunk a szolgáltatásainkról és tájékoztassuk a szabályzatainkról és a felhasználási feltételeinkről. Adataidat használjuk fel akkor is, amikor válaszolunk, ha hozzánk fordulsz.

Kutatás és fejlesztés a közjóért.

A rendelkezésünkre álló információt (beleértve a velünk együttműködő kutatási partnerektől származó információkat is) arra használjuk fel, hogy az általános társadalmi jólét, a technológiai fejlődés, a közérdek, az egészségügy és a jóllét témáival kapcsolatos kutatást és innovációs tevékenységet folytassunk és támogassunk.

 

 

7. Általános adatkezelési irányelvek

Az Üzemeltető tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Dr. Makó Klaudia részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információs-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)

 

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek személyeddel kapcsolatba hozhatóak) a következő módon kerülhetnek kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az általad használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes rendszerünkben, másfelől te is megadhatod neved, elérhetőségedet vagy más adataidat, ha a honlap használata során kapcsolatba kívánsz lépni velünk.

A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá. A pályázatainkkal, támogatóinkkal kapcsolatos iratok (beszámolók, szerződések, elszámolások) fizikailag székhelyünkön, irodánkban kerülnek eltárolásra. Ezeket az iratokat külön zárt helyen, az ügyfelek által használt helyiségektől elkülönítve őrizzük. Munkánk során saját számítógépeket használunk, az elektronikus adatokat ezeken tároljuk.

Weboldalunk tárhelyét és szerverét a MediaPlatz Ltd. biztosítja (www.mediaplatz.com)

 

 

8. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év. Szerződés teljesítéséhez, szolgáltatásaink nyújtásához kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

 

9. Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Dr. Makó Klaudia megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22., és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Dr. Makó Klaudia által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Dr. Makó Klaudia indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelőnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére Dr. Makó Klaudia korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy 12 harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, vagy szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jogok:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Dr. Makó Klaudia oldal használata során profilalkotást nem végzünk.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ilyenkor az Üzemeltető a hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a visszavonás időpontjától kezdődően nem jogosult.

 

 

10. Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintettek közvetlenül az Üzemeltetőnél – a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken – is jogosultak panaszt tenni személyes adataiknak olyan kezelésével szemben, amely nem felel meg a jelen szabályzatban, vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Üzemeltető a panasz elintézéséről köteles 30 napon belül írásban tájékoztatni a panaszost.

Amennyiben az Üzemeltető válaszával az érintett nem ért egyet, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi hatóság döntésével szemben bírósági út igénybevételének is helye van: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A tájékoztatót készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd

web: http://drmakoklaudia.hu

facebook: http://www.facebook,com/webugyved

e-mail: info@webugyved.com

Dr. Makó Klaudia