Lehet-e szerzői mű egy weboldal?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Weboldalak védelme

Weboldalak kapcsán gyakran felmerül ügyfeleim oldaláról a kérdés, hogyan lehet annak tartalmát „levédetni”. Mivel a magyar jog nem épp ilyen fogalmakat használ, érdemes tisztába tennünk a kérdést!

A szerzői jogi törvény alapján az ún. szerzői művek részesülhetnek szerzői jogi védelemben, a védelemhez azonban semmilyen egyéb cselekményre, vagy eljárásra nincsen szükség. Tehát ha valaki megalkot egy művet, azt már a létrejöttétől kezdve védi a törvény – például a jogosulatlan felhasználással, másolással szemben.

Célszerű ugyanakkor a műveket az ún. önkéntes műnyilvántartásba regisztrálni: ezt a nyilvántartást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezeti és abban szereplő művek kapcsán közhitelesen bizonyítja azt, hogy a mű a nyilvántartásba vételkor létezett már ilyenként.

Felmerül a kérdés ugyanakkor, hogy egy weboldal, illetve annak tartalma lehet-e szerzői mű? A Szerzői Jogi Szakértő Testület (ez a szerv jár el például szerzői jogi perekben szakértőként) szerint igen.

A szerzői jogi törvény meghatározza a mű fogalmát, eszerint mű minden olyan irodalmi, művészeti, vagy tudományos alkotás, amely valamely szerző egyéni-eredeti jellegű szellemi tevékenysége folytán jön létre. A törvény a mű fogalmához további kritériumot nem ad meg, nincs például jelentősége annak, hogy milyen mértékű, vagy minőségű legyen a művel kapcsolatban kifejtett szellemi teljesítmény, ahogyan annak sincs, hogy mennyiben egyéni-eredeti jellegű a hozzáadott érték, a lényeg, hogy legyen hozzáadott érték és ne szolgai másolásról beszéljünk.

A szerzői jogvédelem nem függ tehát mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől, csupán attól, hogy egyéni-eredeti jellegű-e az adott anyag.

A testület a fentiekkel kapcsolatban azt a következes gyakorlatot követi, miszerint az egyéni, eredeti jelleg megvalósulásának feltétele, hogy létezzen egy bizonyos mozgástér, melyen belül a szerző alkothat, ez pedig függ a műfaj sajátos jellemzőitől is. A szerzői jog magát a puszta információt közlését nem védi, azonban ha a mű tartalma nem csupán ezeknek az adatoknak a közlésére irányul, hanem a szöveg egyéni, eredeti tartalommal rendelkezik, úgy élvezi az Szjt. védelmét.

A fenti kérdésre a válasz tehát egyértelműen igen, egy weboldal tartalma is lehet szerzői mű és élvezi a törvényi védelmet, a szerzőnek – tulajdonosnak – pedig van jogi lehetősége fellépni a jogsértővel szemben. Erre nem csupán a szerzői jogi törvény, hanem más jogszabályok – pl. a versenytörvény – alapján is lehetősége van. Sőt, a Testület szerint az is elvárható egy weboldal látogatójától, különösen, ha később a weboldal tartalmát másolná, hogy meggyőződjön arról, vannak-e a weboldalnak saját felhasználási feltételei és ha igen, ezek hogyan szankcionálják a jogellenes felhasználást, másolást.

A te weboldalad rendelkezik felhasználási feltételekkel? Megteszel mindent a másolókkal szemben?

Ha segítségre van szükséged ehhez, írj nekem! info@webugyved.com

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.