Tiltakozom!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Amerikai, jogi témájú filmekben gyakran elhangzik a fenti mondat – “tiltakozom!” – a tárgyalótermekben, amelynek köszönhetően én is hallottam már ezt néhányszor saját ügyfeleim szájából, saját tárgyalásukon – némi derültséget okozva a teremben. De mi az, amivel szemben tiltakozni lehet és van-e helye tiltakozásnak a magyar bíróságokon?

 

Az angolszász jogban a peres ügyek tárgyalását a bíró vezeti és a jogkövetkezményeket illetően is ő határoz, a per fő kérdésében azonban – bűnös vagy nem bűnös, vétkes vagy nem vétkes – az esküdtszéké a döntés joga. Az esküdtszék – angolul jury – laikus személyekből álló csoport, feladatuk tehát az, hogy a tárgyaláson a vallomásokat végighallgatva, azokat értékelve és elemezve egyhangú döntést hozzanak a per fő kérdésében. 

 

Mivel az esküdtek nem jogvégzett személyek, így külön perjogi intézmények védik a felek tisztességes eljáráshoz való jogát, azon belül az esküdteket is a jogtalan befolyásolástól. Erre számos jogintézmény van érvényben, pl. az esküdtek kiválasztásának szabályai, elkülönítésük rendje, kommunikációs korlátozások, stb., és ide tartozik a tiltakozás rendje is. 

 

A tiltakozás azt szolgálja, hogy ne tegyenek föl a nyilvános tárgyaláson a tanúknak, egyéb személyeknek olyan kérdéseket, amelyek az esküdtek mint laikusok jogellenes befolyásolását szolgálhatják. Hogy milyen alapon lehet tiltakozni, azt az egyes államok jogrendszere eltérően szabályozhatja, íme néhány gyakori tiltakozási jogalap: 

 

  • irrelevancia: amennyiben az adott kérdés nem releváns az ügy szempontjából, 
  • előítéletesség: amennyiben az adott kérdés vagy bizonyíték indokolatlanul nagy mértékben befolyásolná a laikus hallgatókat, (pl. a tanú szexuális partnereinek száma, büntetett előélete, stb.)
  • irányított kérdés: a kérdés a választ is tartalmazza, 
  • több kérdés: ha egyszerre több kérdést tesznek fel a tanúnak, az összezavarhatja őt és a hallgatóságot is, valamint alkalmat ad a válasz többféle lehetséges értelmezésére, 
  • vita: a tanúval való vitába bonyolódás kedvelt módszere ugyan a jogi képviselőknek, viszont ronthatja a tisztánlátást az ügyben, épp ezért lehet alapja a tiltakozásnak, 
  • ismételt kérdés: többször kérdezik meg ugyanazt, abban a reményben, hátha a tanú végül más választ ad ugyanarra a kérdésre, vagy legalábbis összezavarodik. 
  • spekuláció, hallomás: érvényes tiltakozási alap lehet, ha az adott kérdést a tanú nem tudja, nem volt jelen, nem volt részese az eseménynek, csupán hallott arról valakitől, avagy csak úgy gondolja, hogy ez vagy az történt. 

 

A fenti példán kívül számos egyéb tiltakozási lehetőség is adódhat. A tiltakozások lehetősége mindig szoros összefüggésben áll az adott ügyben előzetesen elfogadott és feltárni engedélyezett bizonyítékokkal, az angolszász perjog is ismeri ugyanis a tárgyalás előkészítés jogintézményét, ennek keretein belül kerül sor az esküdtek kiválasztása mellett a felek által bemutatni kívánt bizonyítékok számbavételére és bíró általi engedélyezésére is – szigorú jogi alapelvek mentén. 

 

Nálunk Magyarországon már nincs esküdtbíráskodás, a laikusok részvétele a peres eljárásokban viszonylag szűk körű, és az ülnökökre korlátozódik (fiatalkorúak büntetőügyei, bizonyos munkaügyi perek). Erre tekintettel tiltakozásnak nincs és nem is lehet helye a tárgyaláson, arra ugyanakkor mindig van lehetőség, hogy a jogi képviselők egy-egy elhangzott vallomásra, akár a fentebb felsorolt tiltakozási okok valamelyikének alapulvételével, észrevételeket tegyenek. 

 

Alapvetően azonban mi, magyar jogi képviselők a kihallgatott személybe nem fojthatjuk bele a szót és nem kiabálhatunk közbe a meghallgatásba – ha mégis így tennék, annak rendbírság, vagy akár az eljárásból való kizárás is lehet a következménye. Nemrég történt, hogy egyik tárgyalásomon a bíró ezzel kapcsolatos figyelmeztetésére az illető csupán annyit válaszolt: majd kizáratom én magát! 

 

Mondanom sem kell, hogy jelenléte a tárgyalás további szakaszában nem volt kívánatos, őt biztonsági őr vezette ki az épületből. 

 

Peres ügyed van? Fordulj hozzám! info@webugyved.com 

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.