Tartásdíj – mennyi a minimum?

A Kúria Családjogi Tanácsa a tartásdíj perek vizsgálatára joggyakorlat elemző csoportot állított fel. A csoportnak túlnyomórészt bíró tagjai voltak, ám a munkában részt vett egy államtitkár és egy ügyvéd is. A csoport közel 600 tartásdíjjal kapcsolatos ítéletet vizsgált meg, ennek során fontos megállapításokat és javaslatokat fogalmazott meg a tartásdíjjal kapcsolatos joggyakorlatot illetően. Az alábbiakban a joggyakorlat elemzés legfontosabb megállapításairól készítünk cikksorozatot, a negyedik részben a tartásdíj összegének megállapításánál irányadó legfontosabb szempontokról olvashattok. 

Elterjedt, hogy a tartásdíj általában a kötelezett jövedelmének 15-25%-a lehet, a bejelentett jövedelme után. A Ptk. valóban azt mondja, hogy általában ehhez a százalékhoz kell igazodni, azonban az „általában” kifejezés arra utal, hogy ez – szerencsére – egyáltalán nem kötelező.

A tartásdíjat határozott összegben kell megállapítani, tehát az ítélet a százalékok helyett immár konkrét összeget kell, hogy tartalmazzon. És mi alapján állapítja meg a bíróság ezt a konkrét összeget? Több tényező alapján, ezek:

  • a gyermek indokolt szükségletei,
  • a felek jövedelmi és vagyoni viszonyai, teljesítőképessége.

Mindkét adatot bizonyítási eljárásból szerzi be a bíróság, amely gyakran hosszas és nehézkes eljárás. A joggyakorlat elemző csoport így megfogalmazott egy ajánlást, mellyel kapcsolatban álláspontunk szerint a peres eljárások leegyszerűsödése várható:

A joggyakorlat-elemző csoport ajánlása szerint a kiskorú gyermek minimum szükségleteit havi 25.000.- Ft (azaz huszonötezer forint) összegben kell meghatározni. Ez egy olyan minimum, amely esetben a gyermek szükségleteit illetően bizonyítási eljárást nem kellene lefolytatni.

Az ajánlás meghatározza a tartásdíj minimum összegét is, ez pedig 15.000.- Ft havonta. A joggyakorlat elemző csoport ajánlása szerint amennyiben a perben nem kérnek ennél magasabb tartásdíjat, úgy ezen összegre szintén szükségtelen bizonyítási eljárás lefolytatása (akkor is, ha a felek ezt kérik).

Mit jelent ez a gyakorlatban? Amennyiben azt állítjuk, hogy gyermekünk indokolt szükségletei nem haladják meg a havi 25.000.- Ft (általában azért meghaladják), ezt a tényt a bíróságnak köztudomásúként kell elfogadnia, így bizonyításnak (perelhúzásnak, stb.) nincs helye.

Amennyiben a tartásdíj iránti igényünk 15.000.- Ft-nál nem több, a bíróság bizonyítást nem folytat le – legalábbis amennyiben az ajánlásnak megfelelően kíván eljárni.

Kiemelendő még az az új törvényi szabály, miszerint az ítéletben lehetőség van arról is rendelkezni, hogy a tartásdíj évente automatikusan – azaz minden további intézkedés nélkül -, a törvény erejénél fogva megemelkedik a KSH éves fogyasztói árindexének mértékével. A gyakorlatban ezzel a kedvező szabállyal még igen ritkán élnek a felek és a bíróságok, javasoljuk alkalmazni!

www.facebook.com/webugyved

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.