Láthatás a veszélyhelyzet alatt

  1. május 4-én jelent meg a 176/2020. számú kormányrendelet, amely a láthatás (kapcsolattartás) végrehajtására vonatkozó új szabályokat tartalmazza.

A fő szabály természetesen továbbra is az, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel sem függesztődnek föl automatikusan a már jogerős kapcsolattartási határozatok vagy egyezségek, ezek tehát továbbra is érvényben vannak, a különélő szülő továbbra is köteles és jogosult gyermekével kapcsolatot tartani. Ennek mikéntjéről, az esetleges korlátozásáról a szülők egyeztetni kötelesek, tehát például abban az esetben, ha a szülőknél, vagy a gyermeknél valamilyen plusz veszélyeztető körülmény van, egyezség alapján korlátozható a kapcsolattartás.

Mint tudjuk, március 1-től a már hatályos kapcsolattartási határozatok (ítélet, vagy bírósági végzéssel jóváhagyott egyezség) végrehajtását a bíróságtól lehet kérni (korábban gyámhivatalra tartozott). A végrehajtás itt azt jelenti, ha valamelyik szülő nem tartja be a kapcsolattartási határozatot – ez esetben a bíróság bírságot szabhat ki, illetve kötelezheti is a szülőket a gyermek átadására-átvételére.

A május 4-én kihirdetett rendelet ezen, bírósági eljárásra állapít meg új szabályokat, amikor kimondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt nemcsak a bírósági ítélettel, vagy egyezséget jóváhagyó végzéssel létrejött kapcsolattartási határozatok végrehajtását lehet kérni, hanem a közvetítői eljárásban (mediáció) során megkötött egyezséget is, valamint a szülők azon önkéntes megállapodását is, amelyet teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanúval hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat), vagy közokiratba (közjegyzői okirat) foglaltak a szülők.

A fenti rendelkezések nyilvánvalóan azt szolgálják, hogy a különélő szülők kapcsolattartása a veszélyhelyzet alatt is biztosított legyen akkor is, ha a kapcsolattartásról nincs bírósági határozat.

Amennyiben valamelyik szülő nem tartja be a kapcsolattartási határozatban foglaltakat, a kapcsolattartás végrehajtására irányuló eljárásban a bíróság a gyermek átadását-átvételét rendelheti el. Ez egy végrehajtási cselekmény, melynek során akár a rendőrség és gyámhatóság közreműködését is lehet kérni a gyermek átadásának biztosítása céljából. Azonban a május 4-én megjelent rendelet az ilyen, átadással kapcsolatos végrehajtási cselekményekről azt mondja, hogy azok a veszélyhelyzet ideje alatt nem hajthatóak végre. A végrehajtási cselekmény foganatosítására nyitva álló határidő a veszélyhelyzet alatt felfüggesztésre kerül, a veszélyhelyzet megszűnését követő napon pedig újrakezdődik (a korábban hatályos veszélyhelyzeti rendelet szerint csak a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődött újra, ez az új szabály is nyilvánvalóan a kapcsolattartási ügyek gyorsítását célozza).

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.