Kirendelt védők

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Kik azok a kirendelt védők? Mi a feladatuk? Ki rendeli ki őket? Mai cikkünkben erre keressük a választ. 

Minden jogrendszer ismeri a kirendelt védő fogalmát – ő az az ügyvéd, akit a büntetőügyben eljáró hatóság, vagy bíróság rendel ki annak a terheltnek, akinek – valamilyen okból, ez általában anyagi – nincs meghatalmazott védője. 

Hazánkban szintén a nyomozó hatóságok, ügyészségek, vagy a bíróságok rendelhetnek ki védőt. Kirendelés esetén a védő díját az állam előlegezi meg, azonban bűnösség esetén a terheltnek kell azt kifizetni. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a védő díját – eljárási cselekményenként, azaz pl. kihallgatásonként, tárgyalásonként, stb. – az a szerv fizeti ki, aki előtt az eljárási cselekmény történt, majd a bíróság az ügyet lezáró ítéletében mint bűnügyi költség kötelezi az – akkor már – elítéltet annak megfizetésére. Persze más kérdés, hogy mennyire lehet ezeket a költségeket behajtani. 

A kirendelt védő díját jogszabály határozza meg, jelenleg óránként 6000,- Ft. Ez ügyvédi munkadíjként megalázóan alacsony, így nyilván a legtöbb kolléga, aki kirendelést vállal, maximális tiszteletet érdemel. 

A kirendelt védő eljárási jogai és kötelességei egyébként nem különböznek a meghatalmazott védőétől, csak plusz adminisztrációs kötelezettségei is vannak (pl. sokszor nem egyszerű összeszedni azokat az iratokat, amiket a rendőrség, vagy ügyészség kér a díjunk kifizetéséhez). Ráadásul a kirendelt védőt írásbeli beadványok készítéséért díj nem illeti meg, kizárólag a hatóság/bíróság előtti megjelenésért. Márpedig egy büntetőeljárásban elég sok írásbeli beadványra szokott szükség lenni. 

Sok, jogos kritika érte korábban a kirendelt védői rendszert, különösen, mivel a kirendelő rendőrségeknek, hatóságoknak megvoltak a kedvenc ügyvédjeik, így okkal merülhetett föl a büntetőeljárás egyik legfontosabb alapelvének, a vád-védelem-ítélkezés elkülönülésének veszélye. Ezt kiküszöbölendő, 2018 júliusa óta a kirendelt ügyvédet nem a kirendelő rendőr, ügyész, vagy bíró választja ki, ők csak annyit tesznek, hogy kirendelés iránti igényüket jelzik a Magyar Ügyvédi Kamara informatikai rendszerének. Ezt követően az informatikai rendszer egy automatikus választ küld a kiválasztott kirendelt védő személyéről és elérhetőségeiről. 

Az informatikai rendszer automatikus, általában névsor szerint megy végig a kirendelést vállaló ügyvédeken. Így egyenlő az ügyelosztás és biztosítható, hogy ne a „haver” ügyvéd legyen „behívva”, hanem egy, a nyomozó hatóságtól és bíróságtól független ügyvéd. 

Nyilván, mint minden rendszer, ez sem tökéletes, de a sorsolásos kirendelést a magunk részéről az elmúlt húsz év egyik legnagyobb eredményének tartjuk, több civil szervezet nyomására született meg és a büntetőeljárásban egy nagyon fontos mérföldkőnek tekinthető. 

Tiszteljük a kirendelt védőket, hatalmas munkát végeznek!

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.