A védelem joga

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

A védelem joga a büntetőeljárás egyik alapelve, de alkotmányos alapvető jog is. Nézzük, mit tartalmaz!

A magyar jogrendszerben a védelem alapelvét maga az Alaptörvény határozza meg: “A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt.”

A védelemhez való jog alkotmányos büntetőeljárási alapelve, mutat rá az Alkotmánybíróság, az eljárás egész menetében számtalan részletszabályban ölt testet. A védelemhez való jog a büntetőeljárás alá vont személy azon jogaiban, illetve a hatóságok azon kötelezettségeiben realizálódik, amelyek biztosítják, hogy a vele szemben érvényesített büntetőjogi igényt megismerje, arról álláspontját kifejthesse, az igénnyel szembeni érveit felhozhassa, a hatóságok tevékenységével kapcsolatos észrevételeit és indítványait előterjeszthesse, továbbá védő segítségét vehesse igénybe. A védelemhez való jog tartalmát képezik a védő azon eljárási jogosítványai, illetve a hatóságok azon kötelezettségei, amelyek részéről a védelem ellátását lehetővé teszik.

A tisztességes eljárásnak az egyezmény- és alkotmányszövegekben nem nevesített, de általánosan és nem vitatottan elismert eleme a »fegyverek egyenlősége«, amely büntetőeljárásban azt biztosítja, hogy a vádnak és a védelemnek egyenlő esélye és alkalma legyen arra, hogy a tény- és jogkérdésekben véleményt formálhasson és állást foglalhasson. A fegyverek egyenlősége nem minden esetben jelenti a vád és a védelem jogosítványainak teljes azonosságát, de mindenképpen megköveteli, hogy a védelem a váddal összevethető súlyú jogosítványokkal rendelkezzen. A fegyverek egyenlőségének egyik feltétele (és a nemzetközi szervek esetjogában is leginkább kimunkált területe) a felek mindegyikének személyes jelenléte az eljárási cselekmények során, illetve egyes eljárási szereplők (például szakértők) megtartása semleges pozícióban. A másik feltétel, hogy az ügyben releváns adatokat a vád, illetve a terhelt és a védő ugyanolyan teljességében és mélységben ismerhessék meg. Itt érintkezik a fair trial elve a védelemhez való jog hatékonyságának és a védelemre való felkészülés kellő idejének és eszközeinek követelményével” [6/1998. (III. 11.) AB hat.].

A terhelt a “tisztességes eljárásban” a személyes védekezés lehetőségén túl védő segítségével is védekezhet. Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján kizárólag ügyvéd járhat el (ügyvéd helyetteseként a vádirat benyújtásáig, valamint a helyi bíróságon ügyvédjelölt is).

Az ügyvéd “szabad és független” a közhatalmi tevékenységet gyakorló ügyésztől és bíróságtól. Jogi szaktudásával, szakmai tapasztalataival, a terhelt érdekében, de tőle is függetlenül kifejtett tevékenységével igyekszik megdönteni a gyanúsítást (a vádat), illetve felhívni a figyelmet a mentő és az enyhítő körülményekre. Ez nemcsak a terhelt érdeke, hanem fontos közérdek, hozzájárulhat az igazság kiderítéséhez és ahhoz, hogy a bíróság a megalapozott tényállás alapján igazságos ítéletet hozzon.

A védő nem egyszerűen a terhelt képviselője, hanem a korábban ismertetett terhelti jogoknak megfelelő jogokat önállóan, a maga nevében gyakorolhatja, kivéve azokat, amelyek kizárólag a terheltet illetik. Így pl. kizárólag a terhelt mondhat le a tárgyalásról, őt illeti az utolsó szó joga. Az említett jogok, tartalma, részletezés nélkül: az ügy megismerése, jelenlét az eljárási cselekményeknél, indítványok és észrevételek lehetősége, jogorvoslati jogosultság.

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.