A védőügyvéd szerepe a büntetőeljárásban

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

A védőügyvéd a büntetőeljárások szereplője, leghelyesebb, ha már a nyomozás elejétől van saját védőügyvédünk, hiszen az ő dolga a büntető jogszabályok ismeretében a terhelteket mentő körülmények feltárása és a bíróság elé tárása. Mai cikkünkben a védőügyvéd feladatait vesszük sorra.

Milyen feladatai vannak a védőügyvédnek? 

A védügyvéd legelső feladata, hogy mihamarabb felvegye a kapcsolatot a terhelttel. Erre akkor kerül sor, ha nem a terhelt keresi föl az ügyvédet, mivel erre valamilyen okból nem képes, általában azért, mert valamilyen büntetőeljárási kényszerintézkedés alatt áll. Ilyen lehet például az előzetes letartóztatás, vagy a házi őrizet, ezekben a helyzetekben természetesen a védőügyvéd az, aki felkeresi a terheltet. Ilyenkor vagy a terhelt valamelyik hozzátartozója adhat meghatalmazást a felkeresésre (ezeket a bv-intézmények kérik), vagy bíróság, hatóság kirendelése alapján jár el a védőügyvéd.

A védőügyvéd másik és egyben legfontosabb feladata, hogy a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt kellő időben felhasználjon, hogy felvilágosítsa a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről és módjairól, valamint a terheltet mentő körülmények felderítését a nyomozó hatóság és a bíróság előtt maga is szorgalmazhatja.

A fenti feladat nemcsak törvényes védekezési eszközök összegyűjtését és a hatóság elé tárását jelenti, hanem azt is, hogy mindezeket kellő időben kell a hatóság tudomására hozni! Azaz: a legtöbb esetben haladéktalanul, de előfordulhat, hogy várni kell egy-egy bizonyíték benyújtásával annak érdekében, hogy a bizonyíték “értékes” maradjon. Egy ilyen fontos döntés is szakkérdés, érdemes szakképzett és tapasztalt védőügyvédre bíznunk!

Fontos tudnunk, hogy a védőügyvéd csak akkor tud megfelelően eljárni az érdekünkben, ha őszinték vagyunk vele és minden körülményről tájékoztatjuk, nemcsak a bűncselekmény, vagy az alibi körülményeit illetően, hanem a személyes körülményeinkről is. A védőügyvéd nem vonható felelősségre a védelem során ellátott tevékenységéért – azaz pl. nem kell mindig feltétlenül az igazat mondania – és kötelezi az ügyvédi titoktartás is, amely büntető eljárás esetén abszolút védelmet nyújt. Ez annyit jelent, hogy a védői titokról a védő akkor sem hallgatható ki, ha ügyfele esetleg felmentést ad alóla. A védői titok minden hatóságot és bíróságot minden esetben kötelez!

Írj nekünk, ha tapasztalt és szakszerű büntetőjogi védelemre van szükséged!

 

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.