Védjegyoltalom

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Védjegybejelentés segítségével cégednek neve, emblémája vagy termékeinek (szolgáltatásainak) elnevezése helyezhető oltalom alá, vagyis a védjegyoltalom a márkanevek levédésének alapvető eszköze.

Mi a védjegy? 

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom. Megkülönböztető képessége folytán az áruknak és szolgáltatásoknak sajátos, eltérő jelleget ad, ezzel biztosítva, hogy a fogyasztók (vásárlók) az összetévesztés lehetősége nélkül megkülönböztessék az adott védjeggyel ellátott árukat és szolgáltatásokat mások hasonló áruitól vagy szolgáltatásaitól.

A védjegy továbbá kiemelkedő szerepet játszik a marketingben, és általában a piaci versenyben, lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy kedvező vásárlási tapasztalat esetén később azt újra megismételhesse, illetve kedvezőtlen tapasztalat esetében elkerülhesse a szóban forgó árukat vagy szolgáltatásokat.

Hogyan lehet védjegyem? 

A védjegyoltalom azt illeti meg, aki a megjelölést a törvényben előírt eljárás útján lajstromoztatja. Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. Többen közösen is megszerezhetik a védjegyoltalmat.

Mire jogosít a védjegy? 

Amennyiben az oltalmat elnyerik, úgy a védjegyet a megjelölt területen – akár korlátlan ideig – kizárólag a jogosult használhatja. Védjegyük (akár jóhiszemű) bitorlóját súlyos szankciók fenyegetik, emellett minden reklámra, csomagolásra, üzleti levelezésre költött pénz védjegyünk ismertségét és értékét növeli.

Cégnév vs. védjegy

A védjeggyel nem rendelkező cégeket néha kellemetlen meglepetések is érhetik, köztudott ugyanis, hogy a cégbejegyzés önmagában nem jelent kellő védelmet a cégnevet illetően, hiszen ahhoz nagyon hasonló cégnevek is szabadon bejegyezhetőek, elég, ha legalább három betű különbség van a hasonló cégnevek között. A fogyasztók számára a védjegynek minőségjelző szerepe is van, ami azt jelenti, hogy a jól bevezetett védjegy a minőség szimbólumává válik. A védjegy része a cég vagyonának, tehát részben vagy egészben átruházható, használatára engedély (licenc) adható.

Védjegybitorlás esetén

A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül, gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos vagy azzal összetéveszthető megjelölést olyan árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak vagy hasonlóak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel. A védjegyjogosult jogainak megsértése, a bitorlás polgári jogi szankciókkal (eltiltás, kártérítés, hamis védjeggyel ellátott áruk megsemmisítése, stb.) is sújtható, emellett az iparjogvédelmi jogok megsértése, ezen belül a védjegy jogok megsértése bűncselekmény is, büntetőeljárást von maga után, melyet a NAV vámszerve folytat le.

A védjegyoltalom megfelelő lehet azok számára is, akik egyébként a terméküket, vagy szolgáltatásukat más, egyéb oltalomban nem tudják részesíteni. A védjeggyel ugyanis kiválóan levédhető egy egyébként szellemi tulajdonnak nem minősülő ötlet, vagy szabadalom által nem védhető termék is.

Védjeggyel kapcsolatos kérdésed van? Kérj ajánlatot, egy munkanapon belül válaszolunk!

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.