Domain nevek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

A domain nevek eredeti funkciója az volt, hogy a nehezen megjegyezhető IP címeket könnyen megjegyezhetővé tegyék. Mára a domain nevek az immateriális javak más fajtáihoz hasonlóan önálló vagyoni értéket képviselnek, forgalomképesek és a szellemi tulajdonhoz hasonló jogokat keletkeztetnek.

Domain nevet az ezzel foglalkozó szolgáltatónál bárki regisztrálhat – a regisztrációnak vannak azonban bizonyos korlátai is. Domain névként csak alfanumerikus karakterek regisztrálhatóak, betűk esetén további követelmény, hogy azok a latin ábécé betűinek feleljenek meg. Nem regisztrálható továbbá jogellenesen megszerzett, megbotránkozást vagy félelmet keltő, valamint megtévesztő domain név sem, és olyan sem, amelyet más már regisztrált.

Általánosságban elmondható továbbá, hogy közhiteles nyilvántartásban bejegyzett cégnévvel, vagy védjeggyel rendelkező természetes és jogi személyek elsőbbséget élveznek arra, hogy cégnevüket, védjegyüket domain névként is regisztrálják. Ilyenkor, ha valaki más szeretné ezt a védjegyet, vagy cégnevet domain névként regisztrálni, az elsőbbséggel rendelkezők panasszal élhetnek.

Az ilyen panasznak is vannak azonban korlátai – a védjegyek jogosultjai ugyanis nem minden esetben akadályozhatják meg azt, hogy más regisztrálja domain névként a védjegyüket. Vannak ugyanis olyan védjegyjogi korlátok, melyek adott esetben domain névként is használhatóak. Ilyen például a védjegyjogban a belenyugvás kategóriája, vagy épp a jogkimerülés elve is – de az sem kizárt, hogy a regisztrátornak más, törvényen, vagy szerződésen alapuló joga van a védjegy használatára.

A domain nevekkel kapcsolatos jogviták esetén az Internetszolgáltatók Tanácsának testületéhez, az Alternatív Vitarendezési Fórumhoz lehet fordulni és választottbírósági út is igénybe vehető. Mivel azonban ez az eljárás nem díjmentes, célszerű előbb tájékozódni és körültekintően eljárni a domain nevek regisztrációja során.

Ha nem vagy biztos benne, hogy regisztrálható-e az általad választott domain név, kérj segítséget!

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.