Élettársi kapcsolatok

Élettársi kapcsolatok – bejegyzett élettárs vagy regisztrált élettárs?

Kik lehetnek élettársak? Be kell-e őket jegyeztetni valahová?

Mi van, ha nincsenek bejelentve? Mivel jár egy élettársi kapcsolat? Mai bejegyzésünkben ezeket a kérdéseket járjuk körbe.

Élettársi kapcsolat fogalma

Ténlyeges élettársak azok, akik mindenféle regisztráció nélkül pusztán ténylegesen együtt élnek, közösen gazdálkodnak, érzelmi és szexuális közösségben élnek. Az Ő együttélésük jogi szabályozása jelenleg a Ptk-ban található meg.

Eszerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Élettársi kapcsolatok nyilvántartása/Nyilvántartott élettársi kapcsolat

Az élettársak kérhetik a közjegyzőnél történő nyilvántartásba vételüket. A nyilvántartásba vétellel plusz jogok vagy kötelezettségek nem illetik meg az élettársakat. A nyilvántartás az élettársi kapcsolat fennállásának és annak időtartamának bizonyítását könnyíti meg, hiszen az élettársak körében sok esetben okoz problémát, hogy a másik fél nem akarja a közös vagyont megosztani a felek kapcsolatának a végével, és az erre irányuló eljárásban akár több évi együttélést követően is letagadja, hogy egyáltalán élettársi kapcsolatban volt a másik féllel. Amennyiben az élettársak közjegyző előtt nyilatkoznak az élettársi kapcsolatuk fennállásáról, úgy már nem kell bizonygatni, hogy a felek élettársak voltak, ugyanis ezt a közjegyzői nyilvántartás közhitelesen tanúsítja.

Élettársi kapcsolat létrejötte

Az élettársi kapcsolat létrejötte ténykérdés, nem jogi szabályozás kérdése. Akkor jön létre a felek között az élettársi kapcsolat, amikor az érzelmi-gazdasági közösség megkezdődik közöttük. Az élettársi kapcsolat tehát a tényleges életközösség létesítésével jön létre.

Együttélés

A puszta együttélés még nem jelenti, hogy a törvény szerinti élettársi kapcsolat is létrejött, az élettársi kapcsolathoz ugyanis szükséges az is, hogy az érzelmi és gazdasági életközösség is fennálljon a felek között (tehát nem csak egyszerű lakótársak).

Élettársi kapcsolat megszűnése

Az élettársi kapcsolat megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.

Élettársak vagyonjogi viszonyai

Bár a törvény szerint az élettársak között is törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn (ugyanúgy, mint a házastársaknál), rájuk nem érvényes a közös vagyon vélelme. Azaz az élettársak az életközösség fennállása alatt is önálló vagyonszerzőnek minősülnek. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását, ilyen például az, ha az egyik élettárs tulajdonában lévő lakást az élettársak együtt újítják fel – ez esetben a lakás értéknövekedése a közös vagyon.

 

Ez a közös vagyon azonban nem egyenlő arányban illeti meg a feleket – ellentétben a házastársakkal -, hanem a szerzésben való közreműködés arányában. A törvény a háztartásban, gyermeknevelésben, valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett (általában ingyenes) munkát is szerzésben való közreműködésnek tekinti. Ez a jogszabályi rendelkezés legtöbb esetben a nők védelmét szolgálja, hiszen általában ők maradnak otthon a kicsi gyerekkel, ők végzik a házimunkát. A pénzkereső élettárs azonban nem hivatkozhat arra, hogy mivel párja a házimunkát és a gyermeknevelést végezte, így jövedelmet nem termelt, tehát a szerzésben sem működött közre. A jog tehát ugyanúgy munkának ismeri el a háztartást, a gyermeknevelést és azt is, ha élettársunk vállalkozásába, munkájába besegítünk.

A házassági szerződés mintájára az élettársak is köthetnek vagyonjogi szerződést, amiben kedvük szerint (persze a jó erkölcs szabályainak figyelembevételével) szabályozhatják együttélésük idejére a vagyoni viszonyaikat. A vagyonjogi szerződésre azonban kívülállókkal (pl. hitelezőkkel) szemben csak akkor lehet hivatkozni, ha a közjegyző nyilvántartásba vette.

Gyermektartásdíj élettársi kapcsolat megszűnése után

A jog nem tesz különbséget élettársi, házastársi, vagy akár alkalmi kapcsolatból született gyermekek között. A gyermektartásdíj ugyanazon feltételek mellett illeti meg az élettársi kapcsolatból (vagy akár egyéjszakás kalandból) született gyermeket, mint a házasságból született gyermeket.
Bővebben lsd. tartásdíj szócikkünket.

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.